Vragen? Bel 030 271 8119 of mail naar info@shoerestore.nl Binnen 1-3 werkdagen in huis

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Op het gebruik van deze website (www.shoerestore.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

www.shoerestore.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat www.shoerestore.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. www.shoerestore.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen www.shoerestore.nl en de gebruiker van de website onstaan.

E-mail

www.shoerestore.nl garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met www.shoerestore.nl te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. www.shoerestore.nl heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Ook is www.shoerestore.nl niet verantwoordelijk voor de links naar haar website vermeld op enig andere website. Het is niet toegestaan deze website te framen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van www.shoerestore.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat www.shoerestore.nl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Gratis voorbeeldtekst rocketlawyer gebruikt. Wellicht nog aanpassen.